Vergi Sirküleri 48 : Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Vergi Sirküleri 48 : Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır


Vergi Sirküleri 48 : Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/48

 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan,  27.11.2013 tarih ve 92 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri'nde Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar nedeniyle istisna ve tevkifat uygulaması ile sistemden doğan iratlar için tevkifat uygulaması ve diğer konularda açıklamalar yapılmıştır.

 

Yayımlanan bu Sirkülerde öne çıkan hususlar şunlardır:

 

1-Aktarım nedeniyle istisna ve tevkifat uygulaması

 

İlgili kanun hükümleri çerçevesinde, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu (VASA) veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin, 29/6/2012 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, aktarım aşamasında gelir vergisinden istisna edilecektir.

 

29/6/2012 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar yapılan aktarımlar için; 18/4/2013 ve sonrasında aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak bireysel emeklilik sisteminden çıkılması durumunda aktarım nedeniyle istisna edilen getiri tutarlarının tamamı üzerinden, çıkış aşamasında ilgili emeklilik şirketi tarafından % 3,75 oranında tevkifat yapılacaktır.

 

2-Bireysel emeklilik sisteminden doğan iratlar için tevkifat uygulaması

 

29/6/2012 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar yapılan aktarımlar için, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde sistemden çıkılması durumunda, madde kapsamında yapılan aktarım sonrasında bireysel emeklilik sisteminde elde edilen irat tutarları üzerinden % 15 oranında tevkifat yapılacaktır.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.