Vergi Sirküleri 41: Vergi İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Tebliğ

Vergi Sirküleri 41: Vergi İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Tebliğ

 

Vergi Sirküleri 41: Vergi İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 10.10.2013
SİRKÜLER NO : 2013/ 41

 

VERGİ İADE TALEP DİLEKÇELERİNİN STANDART HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(429 seri nolu VUK Genel Tebliği 10.10.2013 Tarihinde Yayımlanmıştır)

 

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin düzenlemeleri içeren 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Artık bugünden itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, GİB internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir vasıtası ile elektronik ortamda gönderilebilir.

Mükellefler aynı standart dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilirler. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranır.

Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenir. Elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilir.

İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

Sözkonusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.