Vergi Sirküleri 40 : A-5 Nolu Tahsilat Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 40 : A-5 Nolu Tahsilat Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 40 : A-5 Nolu Tahsilat Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ      : 11.09.2013
SİRKÜLER NO              : 2013/ 40

A-5  NOLU TAHSİLAT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 

( 6183 Sayılı Kanun Uygulamasına İlişkin Tebliğ 11.09.2013 Tarihinde Yayımlanmıştır )

 

Anılan Tebliğ ile daha önce yayımlanan A-1 nolu Tebliğde değişiklikler ve açıklamalar yapılmakta; başta vergi borçluları olmak üzere amme alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Tebliğde;

 

-       Maden arama ve işletme ruhsatları ile silah bulundurma ve taşıma ruhsatları verilirken yada süreleri uzatılırken "vergi borcu yoktur" yazısının aranılacağı, vadesi geçmiş borcun bulunması halinde işlemin yapılmayacağı,

-       Limited şirket ve anonim şirket burçlarından kanuni temsilcilerin ve ortakların sorumluluğu, şirket paylarının devri ve intikalinde borç sorumlulukları,

-       Karar ve ilam harçları nedeniyle yurt dışı çıkış tahdidi uygulaması,

-       Borçluların hakkında mal varlığı araştırması ve takibi,

-       Amme borçlularının 4632 sayılı Kanun kapsamındaki bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerinin haczi,

 

konularında açıklamalar bulunmaktadır.

Tebliğe erişmek için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.