Vergi Sirkuleri 21: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Yapılabileceğine Dair 64 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkuleri Çıkarılmıştır

Vergi Sirkuleri 21: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Yapılabileceğine Dair 64 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkuleri Çıkarılmıştır


Vergi Sirkuleri 21: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Yapılabileceğine Dair 64 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkuleri Çıkarılmıştır

 VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2013
SİRKÜLER NO : 2013/21

 

VADELİ ÇEKLERDE REESKONT UYGULAMASI YAPILABİLECEĞİNE DAİR 64 NOLU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ ÇIKARILMIŞTIR

 

31.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5941 sayılı Çek Kanunu ile yapılan düzenlemeler gözönünde bulundurularak 31.12.2017 tarihine kadar çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılacağından,  Gelir İdaresi Başkanlığı "ileri düzenleme tarihi çeklere" vadeli borç veya alacak senedi gibi kabul edilerek Vergi Usul Kanununun 285. maddesine göre reeskont uygulanmasının mümkün olduğu konusunda açıklama yapmıştır.

 

Ekteki 64 seri nolu sirkülerin 2013/1-3 vergi döneminde de uygulanabileceği kanaatindeyiz. Ek için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

  

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.