Vergi Sirküleri 09 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin Sınır 2013 Yılı İçin 17.000 -TL Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 09 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin Sınır 2013 Yılı İçin 17.000 -TL Olarak Belirlenmiştir


Vergi Sirküleri 09 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin Sınır 2013 Yılı İçin 17.000 -TL Olarak Belirlenmiştir

SİRKÜLER

 

SİRKÜLER TARİHİ     : 03.01.2013
SİRKÜLER NO            : 2013/09

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN SINIR 2013 YILI İÇİN 17.000- TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(121 Nolu KDV Kanunu Tebliğ 31.12..2012 Tarihinde Yayımlanmıştır )

 

Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden yada mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyenKDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için 17.000 TL olarak uygulanacaktır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.