Vergi Sirküleri 2015/76 : Sinema, Tiyatro Ve Gösteri Gibi Etkinlikler İçin De E-Bilet Uygulamasına Geçme İmkanı Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2015/76 : Sinema, Tiyatro Ve Gösteri Gibi Etkinlikler İçin De E-Bilet Uygulamasına Geçme İmkanı Getirilmiştir


Vergi Sirküleri 2015/76 : Sinema, Tiyatro Ve Gösteri Gibi Etkinlikler İçin De E-Bilet Uygulamasına Geçme İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 30.12.2015

SİRKÜLER NO                : 2015/76

 

 

SİNEMA,  TİYATRO VE GÖSTERİ GİBİ ETKİNLİKLER İÇİN DE  E-BİLET UYGULAMASINA GEÇME İMKANI GETİRİLMİŞTİR 

(463 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

 

Yayımlanan Tebliğ ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Tebliğde yer alan hususlar kısaca aşağıdaki gibidir:

 

1.E-bilet Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin Aşağıdaki Şartları Taşıması Gerekmektedir:

 

  • e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,
  • Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Biletleri düzenleyebilme ve e-Biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,
  • Tebliğde belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

2.E-bilet Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri:

 

  • Mükellefler e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle yararlanabileceklerdir.  

3.Diğer Hususlar:

 

  • Tebliğde ayrıca, e-biletin düzenlenmesi ve teslimine ilişkin ayrıntılar,etkinlik biletinde bulunması gereken bilgiler, olması gereken amblem, e-biletin gider kaydedilmesi ve e-biletlerde eğlence vergileri ile raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ve cezai müeyyidelere ilişkin açıklamalar  belirtilmiştir.
  • Söz konusu düzenlemeler Tebliğ’in yayım tarihi olan 25/12/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin  gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunup Gelir İdaresi Başkanlığından izin almak suretiyle  e-Bilet uygulamasını kullanmaya başlayabileceklerdir.

 

 

463 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.