Vergi Sirküleri 2015/75 : Havayolu İle Yolcu Taşıyanlara E-Bilet Uygulamasına Geçme İmkanı Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2015/75 : Havayolu İle Yolcu Taşıyanlara E-Bilet Uygulamasına Geçme İmkanı Getirilmiştir


Vergi Sirküleri 2015/75 : Havayolu İle Yolcu Taşıyanlara E-Bilet Uygulamasına Geçme İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 29.12.2015
SİRKÜLER NO                  : 2015/75

 

 

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIYANLARA E-BİLET UYGULAMASINA GEÇME İMKANI GETİRİLMİŞTİR

 (462 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

 

Yayımlanan Tebliğ ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Tebliğde yer alan hususlar kısaca aşağıdaki gibidir:

 

  • Bilet Uygulaması ihtiyari olup, kapsama giren mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  • Mükellefler e-Bilet Uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden olmak üzere iki yöntemle yararlanabileceklerdir.
  • Tebliğde ayrıca Başvuru şartları ile uygulamadan yararlanma yöntemleri, e-biletin düzenlenmesi ve teslimine ilişkin ayrıntılar, e-biletin gider kaydedilmesi ve düzenlenecek e-biletlerde KDV uygulamasına ilişkin ayrıntılar ile raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ve cezai müeyyidelere ilişkin açıklamalar  belirtilmiştir.
  • Söz konusu düzenlemeler Tebliğ’in yayım tarihi olan 25/12/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 334 Nolu VUK Tebliğinde yer alan “I. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri” başlıklı bölüm 1/7/2016 tarihine kadar yürürlükte olacaktır. 

 

462 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.