Vergi Sirküleri 2015/59 :Elektronik Ortamda Sürekli Bilgi Verme Yükümlüğüne İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2015/59 :Elektronik Ortamda Sürekli Bilgi Verme Yükümlüğüne İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2015/59 :Elektronik Ortamda Sürekli Bilgi Verme Yükümlüğüne İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/59

 

ELEKTRONİK ORTAMDA SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜĞÜNE 
İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 

 

(464 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. )

 

Sözkonusu tebliğ düzenlemesi ile elektronik ortamda sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenlere ilişkin düzenleme yapılmış olup zorunluluk kapsamındakiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 

  • İnternet Ortamında Hizmet Veren Aracı Hizmet Sağlayıcıları; 
  • Bankalar; (İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak)
  • İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılıları; 
  • Kargo ve Lojistik Hizmetler; (Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinin bu yetki belgesi kapsamında gerçekleştirdikleri kargo teslimleri)

 

Yukarıda sıralananlar, 1/7/2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ilişkin olarak, Tebliğ'de öngördüğü gibi işleme taraf olanlara ilişkin bilgileri (ad,soyad/unvan, vergi kimlik numarası, işleme ilişkin tahsilat tutarı vb gibi) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığı ile Bakanlığa iletilecektir. Dolayısı ile zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin ilk veri iletiminden önce BTRANS başvurularını da tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Veri formatına ve standardına yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan belirleme gibi değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.

464 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız  .

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.