Vergi Sirküleri 2015/58 :Tahsilat Ve Ödemelerdeki Tevsik Haddi 7.000tl’ye Düşürülmüştür

Vergi Sirküleri 2015/58 :Tahsilat Ve Ödemelerdeki Tevsik Haddi 7.000tl’ye Düşürülmüştür


Vergi Sirküleri 2015/58 :Tahsilat Ve Ödemelerdeki Tevsik Haddi 7.000tl’ye Düşürülmüştür

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/58

 

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDEKİ TEVSİK HADDİ 7.000TL’YE

  DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

 (459 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. )

 

Bilindiği üzere, 8.000TL üzeri tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu bulunmakta olup bu işlemlerin  banka ve  PTT gibi aracı finansal kurumlar tarafından yapılması ve yapılan işlemlerin dekont, hesap bildirim cetveli, alındı belgesi gibi belgelerle tevsik edilmesi gerekmekteydi.1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu had 7.000TL’ye indirilmiştir.

  Yayımlanan Tebliğ’de tevsik zorunluğu kapsamındaki işlemler örneklerle açıklanmış olup;

 

   Aynı gün aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerde haddinin aşılması durumu,
    Kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemelerde haddin nasıl dikkate alınacağı,belirlenmiştir. 

 

Sözkonusu zorunluluğa uyulmaması durumunda ilgililere ayrı ayrı olmak üzere VUK hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

 

459 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.