Vergi Sirküleri 2015/56 :Yurt Dışındaki Firmalardan İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde, Yapılan Mobil Ödemeler İçin Aracılık Hizmeti Veren Şirketin Tevkifat Sorumluluğu Hakkında Özelge

Vergi Sirküleri 2015/56 :Yurt Dışındaki Firmalardan İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde, Yapılan Mobil Ödemeler İçin Aracılık Hizmeti Veren Şirketin Tevkifat Sorumluluğu Hakkında Özelge


Vergi Sirküleri 2015/56 :Yurt Dışındaki Firmalardan İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde, Yapılan Mobil Ödemeler İçin Aracılık Hizmeti Veren Şirketin Tevkifat Sorumluluğu Hakkında Özelge

   VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ :21.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/56

  
 
YURT DIŞINDAKİ FİRMALARDAN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE, YAPILAN MOBİL ÖDEMELER İÇİN ARACILIK HİZMETİ VEREN ŞİRKETİN TEVKİFAT SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖZELGE

 

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 12/06/2015 tarihli Özelgede; Şirketin cep telefonu operatörleri üzerinden mobil ödemelere aracılık işi ile iştigal ettiği, aracılık hizmeti verdiği firmaların büyük kısmının yurt dışında mukim firmalar olduğu, Türkiye'de yerleşik nihai kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren bu firmaların, tahsilatlarını kredi kartı yanında mobil ödeme aracılığıyla da yapmak istedikleri, bu nedenle Şirket tarafından Türkiye'deki cep telefonu operatörleri ile anlaşılarak, satılan hizmetlerin (oyun içinde tüketilen oyun kredisi, oyun puanı, vb.) bedellerinin tahsilatlarına aracılık edildiği, cep telefonu operatörünün yurt dışındaki firmadan hizmet alan nihai kullanıcının cep telefonu faturasına söz konusu hizmet bedelini yansıtarak veya mevcut TL bakiyesinden düşerek tahsilat yaptığı ve kendisine ait hizmet bedelini kestikten sonra kalan tutarı Şirketin hesabına gönderdiği, Şirketçe bu tutardan Şirkete ait komisyon tutarı kesilerek kalan tutarın yurt dışındaki firmaya gönderildiği, bu işlemlerle ilgili olarak operatör firma tarafından tahsilat hizmetinin karşılığı olan KDV dahil bedelin Şirketinize fatura edildiği, bu tutara Şirketinizce verilen hizmetin karşılığı olan komisyon ilave edilerek yurt dışındaki firmaya KDV dahil olarak fatura edildiği belirtilerek,yurt dışındaki firmaya aktardığınız bakiye tutar üzerinden kurumlar vergisi ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

 

Özelgede yapılan açıklamalar ile aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

 

a) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:
Yurtdışında mukim firmaların Türkiye'de yerleşik nihai kullanıcılara internet üzerinden verdiği hizmet karşılığında alınan ve şirketçe tahsiline aracılık edilip yurtdışındaki hak sahibi firmaya fatura karşılığı ödenen tutarlar, anılan şirketin ticari kazancını oluşturacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Ayrıca, yurt dışında mukim şirketin Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmaması halinde, söz konusu ticari kazancın Türkiye'de vergilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan ilgili ülke ile ülkemiz arasında imzalanmış çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması halinde, öncelikle bu anlaşma hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

 


b) Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:
Şirket tarafından gerçekleştirilen ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının satışı (mobil ödeme) işlemlerine ilişkin yurt dışı firmalardan alınan komisyon için şirketçe düzenlenecek faturalarda % 18 oranında KDV hesaplanması ve hesaplanan bu verginin mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, ödemeye aracılık edilen durumlarda işleme ait KDV, mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından beyan edilip ödeneceğinden firmanızın söz konusu işlemlere ait KDV'yi sorumlu sıfatıyla beyan etmesine gerek bulunmamaktadır.
Ancak bahse konu ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının veya bu meyanda olabilecek diğer ürünlerinalışlarının şirket kanalıyla yapılması halinde, söz konusu ödemeler üzerinden firmanızın sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edip ödemesi gerekmektedir.

 

 


İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 

 


Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.