Vergi Sirküleri 2015/55 :Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faiz Tutarlarının Zarar Elde Edilmesi Halinde Kar Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Özelge

Vergi Sirküleri 2015/55 :Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faiz Tutarlarının Zarar Elde Edilmesi Halinde Kar Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Özelge


Vergi Sirküleri 2015/55 :Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faiz Tutarlarının Zarar Elde Edilmesi Halinde Kar Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Özelge
VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ :15.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/55

 

 

ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN FAİZ TUTARLARININ ZARAR ELDE EDİLMESİ HALİNDE KAR PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE

 


Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 18/08/2015 tarihli Özelgede; 2012 hesap dönemi faaliyetlerinin zarar ile sonuçlandığı, bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olan ve sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren grup şirketinden kullanılan kredinin örtülü sermaye olarak değerlendirilen kısmına isabet eden faiz tutarlarını kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına eklediği, 2012 hesap döneminde zarar edilmiş olunması nedeniyle grup firmasından kullanılan kredinin örtülü sermaye tutarının tespitinde dikkate alınan tutarına ilişkin olarak bu firmaya ödenen faiz tutarlarının ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla dağıtılmış kar payı olarak kabul edilmemesi gerektiği belirtilerek konuya ilişkin görüş talep edilmiştir.

Özelgede yapılan açıklamalar ile; grup firmasıfndan kullanılan kredinin örtülü sermaye olarak dikkate alınan tutarına ilişkin hesaplanan veya ödenen faiz tutarlarının ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla dağıtılmış net kar payı olarak dikkate alınması ve ilgili dönemde şirket zarar etmiş olsa dahi bu tutarın brüte tamamlanarak Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca %15 oranında kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulmasıgerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur. 

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş