Vergi Sirküleri 2015/49 : Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/49 : Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.11.2015
VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/49

TURİST REHBERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 
TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR 

 

(289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 19/11/2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Tebliğ ile Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

A- Eylemli Turist Rehberlerinden ;

Faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek olarak süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları vergi dairelerince tespit edilenlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği (Serbest meslek Makbuzu düzenlemeleri gerektiği; bunlara yapılacak ödemelerden tevkifat sorumluluğu olanların %20 tevkifat yapması gerektiği);
Faaliyetini süreklilik arz etmeyecek şekilde yapanların ise  GVK uyarınca Arızi Kazançlar kapsamında değerlendirileceği;
GVK’da  tanımlanan ücretin tüm unsurlarını taşıyacak şekilde bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak faaliyette bulunmaları halinde ise elde edilen gelirin, ücret olarak değerlendirileceği, belirtilmiştir.

B-Eylemsiz Turist Rehberlerinin ise ;

Sadece serbest olarak mesleki faaliyetinde bulunmak üzere mesleki teşekküllere (Turist Rehberleri Birliğine) kaydolan fakat  çalışma kartı olmayan rehberlerin ise  gelir vergisi muafiyetinden yararlanmalarının mümkün bulunduğu açıklanmıştır. Bu kapsamdaki rehberlere yapılacak ödemelerin ise gider pusulası ile belgelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

289 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.