Vergi Sirküleri 2015/45 :Finansal Kiralama Şirketine Satılıp Geri Devralınan Gayrimenkulün Harç Muafiyeti Hakkında Özelge

Vergi Sirküleri 2015/45 :Finansal Kiralama Şirketine Satılıp Geri Devralınan Gayrimenkulün Harç Muafiyeti Hakkında Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.11.2015
SİRKÜLER NO : 2015/45

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATILIP GERİ DEVRALINAN GAYRİMENKULÜN HARÇ MUAFİYETİ HAKKINDA ÖZELGE   

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 28/05/2015 tarihli Özelgede; 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde 5 adet taşınmazın finansal kiralama sözleşmesi ile bir Finansal Kiralama Anonim Ortaklığına satılıp geri kiralandığı, sözleşmede kiralama süresi 4 yıl olmasına karşın sözleşmenin 'Özel Şartlar' başlıklı ekinde yer alan 'Diğer Koşullar' bölümünde "tapuda belirtilen ve ekspertiz değeri gösterilmiş gayrimenkul için geçerli olmak üzere 12. kiranın ödenmesi ve firmanın tüm sözleşmeye ilişkin kira ve temerrüt borcu olmaması kaydı ile söz konusu gayrimenkulünödeme planında yer alan ödeme günkü toplam anapara tutarı ödenerek kiracı tarafından geri alınabileceği." yer aldığı belirtilerek, diğer koşullar bölümünde yer verilen söz konusu ifadeye istinaden aynı bölümde sözü edilen gayrimenkulün sözleşme şartlarına uyulmak koşulu ile kira süresi sona ermeden geri alınması durumunda tapuda yapılacak işlem ile ilgili tapu harcı ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Özelgede yapılan açıklamalar ile; 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 37'nci maddesinde;

"(1) Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.
 
(2) Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır" hükmünün yer almakta olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak özelgede; sözleşmenin 'Özel Şartlar' başlıklı ekinde yer alan 'Diğer Koşullar' bölümünde belirtilen şartlar gerçekleşmiş olsa bile, finansal kiralama sözleşmesinde kira süresi 4 yıl olarak belirlenen gayrimenkul için, sözleşme süresi sona ermeden şirket adına tapuda yapılacak devir işleminin harca tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.


İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.