Vergi Sirküleri 2015/39 :Kollektif Şirketin Sermaye Şirketi İle Birleşmesi Halinde Vergilendirme Ve Beyana İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2015/39 :Kollektif Şirketin Sermaye Şirketi İle Birleşmesi Halinde Vergilendirme Ve Beyana İlişkin Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 23.10.2015
SİRKÜLER NO : 2015/39

 KOLLEKTİF ŞİRKETİN SERMAYE ŞİRKETİ İLE BİRLEŞMESİ HALİNDE VERGİLENDİRME VE BEYANA İLİŞKİN ÖZELGE

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 02/02/2015 tarihli özelgede, kollektif şirket olarak faaliyet göstermekte iken 22/11/2013 tarihinde bir A.Ş. ile imzalanan devir yoluyla birleşme sözleşmesi sonrasında birleşmenin 22/01/2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edildiği belirtilerek, birleşme sonrası kollektif şirket ortaklarının 01/01/2014-22/01/2014 tarihlerini kapsayan gelir vergisi beyannamelerini ne zaman verecekleri ve birleşmenin vergilendirilmesi hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Özelgede cevaben, GVK Madde 81'e göre ancak ferdi bir işletmenin bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrinde değer artış kazancından istisna tutularak , vergi ertelemesi müessesesinden yararlanmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, şirket ortaklarınca değer artış kazancı olarak elde edilen gelir, 01/01/2014-22/01/2014 tarihleri arasındaki kıst döneme ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2015 yılı Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, 2014/01-03 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin ise 2014 yılının Mayıs ayının ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir.


İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .


Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.