Vergi Sirküleri 2015/37 : Türkiye'de Yürütülen Proje Nedeniyle Yurtdışından Elde Edilen Ücrete İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2015/37 : Türkiye'de Yürütülen Proje Nedeniyle Yurtdışından Elde Edilen Ücrete İlişkin Özelge


Vergi Sirküleri 2015/37 : Türkiye'de Yürütülen Proje Nedeniyle Yurtdışından Elde Edilen Ücrete İlişkin Özelge
VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 21.10.2015
SİRKÜLER NO : 2015/37

 
 
 
TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLEN PROJE NEDENİYLE YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN ÜCRETE İLİŞKİN ÖZELGE

 

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 04/09/2015 tarihli özelgede, Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile yapılan sözleşme gereğince "..." projesinde proje koordinatörü olarak hizmet verileceği, söz konusu hizmetin bedelinin ETUC tarafından döviz olarak ödeneceğini, ETUC'un Türkiye'de gelir elde eden bir kurum olmadığı belirtilerek, Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin 14 numaralı bendi gereğince (dar mükellef işveren tarafından döviz olarak sağlanan ücret istisnası), elde edilecek ücretin istisna olup olmadığı konusunda görüş talep edilmiştir.

Özelge cevaben, ETUC'un Türkiye'de yürüttüğü "..." projesi kapsamında ödeme yaptığı, dolayısıyla yapılan ödemenin,ETUC'un Türkiye'de yürüttüğü proje nedeniyle kendisine yapılan ödemelerden karşılandığından, istisnadan yararlanamayacağı açıklanmıştır. Özelgede, istisnadan yararlanmak için dar mükellef kurumun, söz konusu kişiye döviz olarak ödediği ücretleri, doğrudan doğruya yurt dışında elde ettiği gelirinden ayırıp vermesi gerektiği, hiç bir zaman için Türkiye'de elde ettiği kazanç ile ilgilendirmemesi" şartının ihlal edildiği belirtilmiştir.

Ayrıca özelgede, ETUC tarafından yurtdışından yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması mümkün olmadığından, bu ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 92'nci maddesinde belirlenen sürede, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği de açıklanmıştır.

 

 

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 


Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.