Vergi Sirküleri 2015/19: Bazı Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapan Torba Kanun Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2015/19: Bazı Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapan Torba Kanun Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 15.04.2015
SİRKÜLER NO               : 2015/19BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN YÜRÜRLÜĞE 

 (6639 Sayılı Kanun 15/04/2015 Tarihinde Yayınlanmıştır)

Söz konusu torba kanun ile bazı vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmış olup özet olarak bu değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle bu kapsamdaki dernek ve kurumlara ilişkin muafiyetin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca yapılacak stopajı kapsamayacağı düzenlenmiştir. (1606 sayılı kanun kapsamındaki dernek ve kuruluşlar şunlardır: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği)KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine bent eklenerek aşağıdaki teslim ve hizmetler de KDV’den istisna edilmiştir:

“Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,”

KDV kanunu’na eklenen geçici 35’inci madde ile kamuoyunda kentsel dönüşüm olarak bilinen 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olarak yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna tutulmuştur. Bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacaktır.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ek madde eklenerek; Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilmesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adınabedelsiz kullanma izni verilebilmesi sağlanmıştır. Diğer yandan bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacağı, irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacağı düzenlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 8’inci madde ile Türkiye Kızılay Derneği’ne ait iktisadi işletmeler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen vergiler ve vergi cezalarının tahsilinden; bu vergi alacaklarına ilişkin olarak açılmış bulunan tüm davalardan vazgeçilmesi şartıyla af getirilerek vaz geçilmiştir. Söz konusu af uygulamasının usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak Tebliğ düzenlemesi ile belirlenecektir.

6639 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

 GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.