Vergi Sirküleri 2015/03 : Alkollü İçecekler Ve Tütün Ürünlerindeki Ötv Tutarları İle Tütün Fonu Tutarında Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/03 : Alkollü İçecekler Ve Tütün Ürünlerindeki Ötv Tutarları İle Tütün Fonu Tutarında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.01.2015
VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/03
 

ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEKİ
ÖTV TUTARLARI İLE TÜTÜN FONU TUTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

(1 Ocak 2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de 2014/7127 sayılı ve 2014/7145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.)

2014/7127 sayılı Kararla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre bazı mallara uygulanan ÖTV tutarları yeniden tespit edilmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararıyla ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içkiler için uygulanan asgari maktu vergi tutarı ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinde uygulanan maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup karar 01.01.2015 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Diğer yandan, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7145 sayılı Karar ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1200 $/ton" ibaresi "900 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ 03.07.2014 01.01.2015
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

25 -
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar

2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,77 0,85

22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 0 4,17 4,59
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10 Köpüklü şaraplar 0 28,2 31,02

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 38,69 42,56

2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 30,71 33,80


2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 4,17 4,59

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar 0 124,23 124,23


2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler 0 124,23 124,23
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)


22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 0 124,23 124,23
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]


2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 118,2 124,23


2208.50 Cin ve Geneva 0 98,9 110,48

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 98,9 110,48

2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 124,23 124,23

2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 124,23 124,23

2208.70 Likörler 0 124,23 124,23

2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 124,23 124,23

2208.90.48.00.11 Rakı 0 93,67 107,72
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11 Rakı 0 93,67 107,72
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

(B) CETVELİ 03.07.2014 01.01.2015
Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)

G.T.İ.P. NO

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,1971 0,1366 0,1866

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,1971 0,1366 0,1866

2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,1971 0,1366 0,1866

2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,1971 0,1366 0,1866

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 0,1971 0,1366 0,1866
40 0,1866
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1971 0,1366 0,1866

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 0,1971 0,1366 0,1866
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) 65,25 0,1866

2403.10.10.00.19 Diğerleri 65,25 0,0515 0,1366 0,1866
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 0,1866

2403.10.90.00.19 Diğerleri 65,25 0,0515 0,1366 0,1866
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) 0,1866

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1971 0,1366 0,1866

2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
2014/7145 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.