Vergi Sirküleri 60 : Aylık Beyannamelerin Verilmesi/Ödemesi, Aylık Ba-Bs Formlarının Verilmesi, E-Defterlerin Oluşturulması/İmzalanması ve Beratlarının Yüklenmesine İlişkin Süreler Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 60 : Aylık Beyannamelerin Verilmesi/Ödemesi, Aylık Ba-Bs Formlarının Verilmesi, E-Defterlerin Oluşturulması/İmzalanması ve Beratlarının Yüklenmesine İlişkin Süreler Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.07.2021

SİRKÜLER NO : 2021/60

 

AYLIK BEYANNAMELERİN VERİLMESI/ÖDENMESI, AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLMESİ, E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMASI/İMZALANMASI VE BERATLARININ YÜKLENMESİNE İLİŞKİN SÜRELER UZATILMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu 136 No’lu Sirküleri, GİB Tarafından 08/07/2021 Tarihinde yayımlanmıştır)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK Sirküleri uyarınca:

- 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu 136 No’lu Sirküleri’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.