Vergi Sirküleri 55 : Araç Muayenelerinde Getirilen Affa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 55 : Araç Muayenelerinde Getirilen Affa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/55

ARAÇ MUAYENELERİNDE GETİRİLEN AFFA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(1 Seri No’lu “7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ”, 14/6/2021 Tarih, 31511 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 7326 sayılı Kanunun 10. maddesi, 6. fıkrası ile getirilen imkanla, anılan tarih itibariyle araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde yaptırmamış olanlardan alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde vazgeçilmektedir:

  • 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları, ve;
  • Muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için %5 fazla yerine 9.6.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, 9.6.2021 tarihinden itibaren araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri.

Ancak 9.6.2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarların iadesi yapılmayacaktır.

Yayımlanmış olan tebliğ ile uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 

1 Seri No’lu “7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ”e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.