Vergi Sirküleri 54 : 7326Sayılı Vergi Ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 54 : 7326Sayılı Vergi Ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/54

7326 SAYILI VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, 14/6/2021 Tarih, 31511 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Genel Tebliğ ile 7326 sayılı kanun kapsamında getirilen;

  • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile Gümrük, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması imkanlarına,
  • Dava aşamasında bulunan ihtilaflı alacaklar ile vergi incelemesi devam eden mükellef için getirilen kolaylıklara,
  • Geriye doğru 5 yılı kapsayan matrah ve vergi artırımı ile vergi incelemesine tabi olmama imkanına,
  • Kasa, ortaklar cari, sabit kıymet ve stok hesapları gibi kayıtlarının düzeltilmesi imkanlarına,

Ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en son 31.08.2021 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilerek, Tebliğ ekinde başvuru için gerekli belgelere de yer verilmiştir.

1 Seri No’lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği”ne ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.