Vergi Sirküleri 39 : Yabancı Sermayeli Şirketler Ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler

Vergi Sirküleri 39 : Yabancı Sermayeli Şirketler Ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 19.05.2021

SİRKÜLER NO : 2021/39

 

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER VE İRTİBAT BÜROLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAPMALARI GEREKEN BİLDİRİMLER

17/06/2003 tarih, 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve en son 27/3/2021 tarih ve 31436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişik "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nde yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının her yıl Mayıs ayı sonuna kadar yapmaları gereken bildirimler düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler gereğince:

  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan yabancı sermayeli şirket ve şubelerin E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) içinde yer verilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunu her sene Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurarak kayda aldırmaları,
  • Daha önce kanun kapsamında olmayan ancak yapılan bir sermaye artışı veya hisse devri nedeniyle yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi suretiyle kanun kapsamına giren şirketlerin ise E-TUYS'ta yer alan YatırımcıOrtak Listesi ve Bağlı İştirakler bilgilerini hisse devrini veya sermaye artışını takiben en geç 1 ay içinde elektronik ortamda doldurarak kayda aldırmaları,

gereklidir.

Aynı düzenlemeler kapsamında irtibat büroları da, her sene Mayıs ayı sonuna kadar, anılan yönetmelik ekinde bulunan bilgi formunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne vermek zorundadır.

E-TUYS üzerinden yapılacak bildirimlere yönelik açıklamaların da yer aldığı en son değişiklikleri içeren Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.