Vergi Sirküleri 30 : Kurumlar Vergisi Oranı Artırılmıştır

Vergi Sirküleri 30 : Kurumlar Vergisi Oranı Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.04.2021

SİRKÜLER NO : 2021/30

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILMIŞTIR

(Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7316 Sayılı Kanun , 22/04/2021 tarih, 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

7316 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen “Geçici Madde 13” ile, %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 ve 2022 yılları için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25
  • 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23

Yasadaki düzenlemeye göre, bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen düzenleme, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7316 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.