Vergi Sirküleri 29 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 29 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.04.2021

SİRKÜLER NO : 2021/29

 

TL MEVDUAT FAİZLERİNDEKI STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

(3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/04/2021 tarih, 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

30/9/2020 tarihinde yayımlanmış olan Karar ile 31/12/2020 tarihine kadar TL mevduat ve katılım hesaplarına ödenecek faizler ve kar paylarına indirimli stopaj oranları uygulanmasına başlanmış; sonrasında 23/12/2020 tarihinde yayımlanan karar ile bu stopaj uygulamasının süresi 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmış ve aynı karar ile 31/03/2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara da indirimli stopaj uygulamasından yararlanma imkanı getirilmiş ve kararın yayımı tarihi ile 31/03/2021 arasında iktisap edilen “döviz” yatırım fonları hariç yatırım fonlarından elde edilen gelir gelir ve kazançlara uygulanan kesinti oranları da “0” olarak tespit edilmişti.

Bugün yayımlanan karar ile 01/04/2021 tarihinden itibaren açılan/yenilenen TL mevduatlarına ve katılım hesaplarına düşük stopaj oranı uygulaması 31/05/2021 tarihine uzatılmış olup, yine bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara indirimli ve “0” oranlı stopaj uygulamasından yararlanma imkanı 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bu varlıklara uygulanmak üzere 31/05/2021 tarihine uzatılmış bulunmaktadır.

Buna göre, TL mevduat faiz ve katılım hesabı kar paylarına uygulanmaya devam edilecek olan kesinti oranları aşağıdaki gibidir:

Mevduat faizlerinde;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.