Vergi Sirküleri 28 : Akaryakıt Satışı Yapanların Kullanacakları Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapan Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 28 : Akaryakıt Satışı Yapanların Kullanacakları Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapan Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 24.03.2021

SİRKÜLER NO : 2021/28

 

AKARYAKIT SATIŞI YAPANLARIN KULLANACAKLARI YENİ NESİL POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPAN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu 527 Sıra No’lu Genel Tebliği 24/03/2021 tarih, 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiş idi.

24/03/2021 tarihinde yayımlanan 527 no’lu VUK tebliği ile,

  • Tebliğin yürürlük tarihinden önceki düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,
  • Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,
  • YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Tebliğ, yayımlandığı 24/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

527 No’lu VUK tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.