Vergi Sirküleri 24 : İlk Kez Verilecek Ülke Bazlı Raporların Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı

Vergi Sirküleri 24 : İlk Kez Verilecek Ülke Bazlı Raporların Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/24

 

İLK KEZ VERİLECEK ÜLKE BAZLI RAPORLARIN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILDI

(Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 22/02/2021 tarih, TF-3/2021-1 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 yayımlanmıştır)

Yayımlanan 3 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler’le İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılnış, ayrıca 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Sirküler’de ilk kez verilecek ülke bazlı raporların BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan ve bulunmayan çok uluslu işletme grupları bakımından farklı tarihlere uzatılmıştır. Buna göre:

- Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

- Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan GİB sirkülerinde, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmadığı açıklanmıştır.

3 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.