Vergi Sirküleri 14 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 14 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/14

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE YÖNELİK FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

(3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 04/02/2021 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Gelir Vergisi Kanunu’nda “Gider kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesinde 15.06.2012, Kurumlar Vergisi Kanunu’nunda da “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. maddesinde 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan düzenlemelerle kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde (kurumlar bakımından Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında), aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirilemeyeceği düzenlenmişti.

Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Gelir Vergisi mükellefleri ile Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışındaki Kurumlar Vergisi mükellefi işletmelerin kullandıkları yabancı kaynakların öz kaynakları aşan kısma münhasır olan yatırımın maliyetine eklenenler hariç ve işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının %10'unun gider yazılamayacağı belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile ilgili olarak Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin olarak yapılacak belirlemeler bilahare duyurulacaktır.

3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.