Vergi Sirküleri 10 : Özel Sektör Çalışanları İçin 1/1/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

Vergi Sirküleri 10 : Özel Sektör Çalışanları İçin 1/1/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/10

 

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN 1/1/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI

(2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli”, 31/12/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.)

 

1- 01/01/2021-30/06/2021 Dönemi İçin Vergiden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı 73,50 TL’dir:

2021 yılında Devlet memurlarına yurt içinde verilecek gündelik miktarları, 31.12.2020 tarih ve 1. Mükerrer 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli”nde tespit edilmiş olup; en yüksek derece Devlet memuru için yurt içi gündelik miktarı 73,50 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2. maddesinde sayılan kişilerden brüt aylık seviyesi 4.169,88 TL ve fazlası olanlara yurt içi iş seyahatlerinde günlük olarak verilebilecek gelir vergisinden istisna harcırah miktarı en fazla 73,50 TL olabilecektir.

2- 01/01/2021-30/06/2021 Dönemi İçin Vergiden İstisna Yurt Dışı Gündelikler:

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarları belirlenmiştir.

Buna göre brüt aylık tutarı 4.169,88 TL veya fazlası olan kişilerin yurt dışı iş seyahatlerinde uygulanabilecek gelir vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibidir (seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, belirtilen tutarların %50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır):

Brüt aylık tutarı 4.169,88 TL veya fazlası olan kişilerin yurt dışı iş seyahatlerinde uygulanabilecek gelir vergisinden istisna edilen harcırah tutarları

Ülke/ Para Birimi

Günlük Harcırah Tutarı

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

3. KKTC’ye Yapılan Yolculuklarda Vergiden İstisna Edilen Gündelik Tutarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için görev unvanı / kadro derecesi ile verilecek gündelik tutarları 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Karar ile belirlenmiş olup; kararname eki cetvel uyarınca 1.1.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında KKTC’ye yapılan seyahatlerde 4.169,88 TL’ni geçen brüt aylık tutarına uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna en yüksek gündelik tutarı 192,60 TL olarak tespit edilmiştir.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki “H Cetveli’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.