Vergi Sirküleri 93 : Kamuya Ait Doğal Gaz İştiraklerinin Devirleri KDV'den İstisna Olmuştur

Vergi Sirküleri 93 : Kamuya Ait Doğal Gaz İştiraklerinin Devirleri KDV'den İstisna Olmuştur

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/93

 

KAMUYA AİT DOĞAL GAZ İŞTİRAKLERİNİN DEVİRLERİ KDV’DEN İSTİSNA OLMUŞTUR

 (7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 02/12/2020 Tarihinde  yayınlanmıştır).

Yayımlanan 7257  sayılı  Kanun’un 1’inci maddesi  ile KDV Kanunu’na Geçici 41’inci madde eklenmiştir. KDV Kanununa eklenen Geçici 41’inci madde ile  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki kamuya ait  doğal iştiraklerinin devirleri KDV’den  müstesna olduğu düzenlenmiş olup  bu kapsamda  yapılan  işlemler  için  yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirileceği, indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iade edilmeyeceği  de belirtilmiştir.  Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olup konuyu Tebliğ düzenlemesi ile açıklayabilecektir.

Kanun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

                                                                  

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.