Vergi Sirküleri 87 : 7256 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 87 : 7256 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020

SİRKÜLER NO : 2020/87

 

 

7256 Sayılı KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ kanununda yapılan değişiklikler

 (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  17/11/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile başta vergi Kanunları olmak üzere birçok kanunda değişiklik ve düzenlemeler yapılmış. Yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunda (KVK) Kanunu’nda yapılan değişiklik ve düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1.Kurumlar Vergisi Oranında İndirim: Yayımlanan 7256 Sayılı  Kanunun 35’inci maddesiyle, KVK’nun 32’nci maddesine eklenen 6’ncı fıkra ile Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması düzenlenmiştir. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu maddede belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca, bu uygulamadan; bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri yararlanamayacaktır.

Düzenleme, 1/1/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2.7256 Sayılı Kanunun  36 ncı maddesiyle, KVK’nun  geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin düzenlemenin süresi  “31/12/2020” tarihinden “31/12/2025” tarihine uzatılmıştır.

3.7256 Sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, KVK’nun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan muafiyetin, ertelenen müsaba takvime uygun olarak  2021 finali için geçerli olması sağlanmıştır.

Düzenlemeler, kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.