Vergi Sirküleri 80 : Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olan Mükelleflerin Mükellefiyet Kayıtlarının Terkini İçin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 80 : Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olan Mükelleflerin Mükellefiyet Kayıtlarının Terkini İçin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.10.2020

SİRKÜLER NO : 2020/80

 

SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLAN MÜKELLEFLERİN MÜKELLEFİYET KAYITLARININ TERKİNİ İÇİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (VUK 520 Sıra No’lu Genel Tebliği,  07/10/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere,  sahte belge düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini sonlandırmak ve iktisadi alanda sahte belge sirkülasyonunu azaltarak “belge”ye olan güveni güçlendirmek amacıyla VUK’a, 5/12/2019 tarihli ve 7194 Kanunun 24 üncü maddesiyle, “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlığıyla 160/A maddesi ilave edilmişti.  

Yayımlanan 520 Sıra No’lu Tebliğ ile sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması  amacıyla VUK’a eklenen 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre Tebliğde; “VUK 160/A Maddesi Kapsamında Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini” ne ilişkin  analiz ve değerlendirme çalışmalarının kapsamı, Çalışma sonuçlarının ilgili birime aktarılması, Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar onayı ile mükellefiyet kaydının re’sen terkinine ilişkin işlemler, Teminat uygulaması .. gibi konular detaylı olarak açıklanmış ve bazı konulara ilişkin örnekler de verilmiştir.

Sahte fatura ile mücadelede  İdari süreçleri kısaltmak ve etkinleştirmek amacıyla  yayımlanan bu  Tebliğ düzenlemesi,

07/10/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

VUK 520 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.