Vergi Sirküleri 62 : Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına Verilecek Yakıtın ÖTV Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

Vergi Sirküleri 62 : Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına Verilecek Yakıtın ÖTV Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.07.2020

SİRKÜLER NO : 2020/62

 

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK  YAKITIN ÖTV TUTARI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR

(2728 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 9/7/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan Karar ile ÖTV Kanununun 12’nci maddesinde verilen yetki ile 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile “genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları” ibaresi maddeye eklenerek genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek yakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

Değişiklikten sonra 2003/5868 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesin aşağıdaki gibi olmuştur:

“Madde 1 _ Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları ile kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.”

Karar yayım tarihi olan 9/7/2020 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

2728 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.