Vergi Sirküleri 48 : Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamalarına İlişkin KDV Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 48 : Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamalarına İlişkin KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 08.05.2020

SİRKÜLER NO : 2020/48

 

Mücbİr Sebep Dönemİnde KDV İade Uygulamalarına İLİŞKİN  KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(32 Seri No’lu KDV Tebliği, 08/05/2020 Tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte yeni bir  bölüm eklenmiştir. Mücbir sebep döneminde KDV uygulamalarının açıklandığı bu bölüm ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

 1. Mücbir Sebep Döneminde de Mükellefler Ancak KDV Beyannamesi Vermek ve Gerekli Belgeleri Vergi Dairesine İbraz Etmek Suretiyle KDV İade Talebinde Bulunabileceklerdir:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştır. Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir.

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir.

 1. Mahsuben İade Talepleri:

  2.1.- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.
  2.2.- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;
  - HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında, 
  - İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında, 
  - HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında 
  teminat verilmesi halinde yerine getirilir.
  2.3.- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.
 2. Nakden İade Talepleri:

3.1.- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

3.2.- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3.3.- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

 

Tebliğ, 08/05/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

32 Seri No’lu KDV Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.