Vergi Sirküleri 47 : Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Sürelerinin Durudurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 47 : Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Sürelerinin Durudurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2020

SİRKÜLER NO : 2020/47

 

VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİNİN DURUDURULMASI  15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

(2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na, 30/04/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, 7226 sayılı Kanunda yer alan Geçici 1’inci Madde hükmü gereği Vergi Mahkemelerinde dava açma süreleri ile temyiz süreleri 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/04/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştu. Konuya ilişkin duyurumuz 26/03/2020 Tarih ve 2020/33 No’lu Sirkülerimiz ile yapılmıştı.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Vergi Mahkemelerinde dava açma süreleri ile temyiz süreleri 01/05/2020 (bu tarih dâhil) itibaren 15/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı, 31/3/2020 tarih ve 2020/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi’nde belirtilen; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen sürelerin yanı sıra Vergi Usul Kanunu kapsamında;

a)  Cezada indirim talep etme,

b)  Uzlaşma başvurusu,

c)   Kanun yolundan vazgeçme,

d)  Dava açma (İYUK’ta düzenlenmiştir)

süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin süreler de 15/06/2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Benzer şekilde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında işlemler ve sürelerin de 15/06/2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.