Vergi Sirküleri 43 : 7244 Sayılı Kanun İle Yeni Korona Virusü Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Etkilerini Azaltmak İçin Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 43 : 7244 Sayılı Kanun İle Yeni Korona Virusü Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Etkilerini Azaltmak İçin Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 17.04.2020

SİRKÜLER NO : 2020/43

 

7244 SAYILI KANUN İLE YENİ KORONA VİRUSÜ SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN BAZI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

(7244 Sayılı Kanun, 17/04/2020 Tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7244 Sayılı Kanun ile yeni Koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak için birçok kanunda düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

7244 Sayılı Kanun ile başta Vergi Kanunlarına ilişkin düzenlemeler olmak üzere yapılan  diğer bazı önemli değişiklikler kısaca aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

  1. Kanunun Madde 1/d  bendi uyarınca, faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunmayan  işletmelerin su tüketimine bağlı borçlarının belediye meclis kararıyla üç ay süreyle ertelenebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanına  bu süreyi 3 ay daha uzatma yetkisi verilmiştir.  
  2. Kanunun madde 1/g bendi uyarınca;  faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.
  3. Kanunun madde 2/ğ bendi uyarınca, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecektir.  Bu düzenleme, 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  4. Kanunun 6-8. Maddeleri uyarınca; zorlayıcı sebep gereği kısa dönem çalışma  ödenekleri işverenlerin beyanları doğrultusunda uygunluk tespitleri hariç olmak üzere uygulamaya konacaktır. Bu düzenleme, 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  5. Kanunun 12. Maddesi uyarınca; Sermaye şirketleri, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının %25’inden fazlasını dağıtamayacaktır. Yine aynı tarihe kadar  geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerini de  dağıtıma konu edemeyecektir, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Cumhurbaşkanına, 30/9/2020 tarihine kadar olan kısıtlama süresini,  3 ay  uzatılabilme ve kısaltabilme yetkisi de verilmiştir.
    Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30/9/2020  tarihine  kadar ertelenecektir
  6. Kanun 14. Maddesi uyarıca, fahiş fiyat artışıstokçuluk yapılması yasaklanmış, bu düzenlemenin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından takibi ve denetlenmesi sağlanmıştır

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.