Vergi Sirküleri 36 : 1 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerin, Kısmı KDV Tevkifatlı Alımlarına İlişkin Hatırlatma

Vergi Sirküleri 36 : 1 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerin, Kısmı KDV Tevkifatlı Alımlarına İlişkin Hatırlatma

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2020

SİRKÜLER NO : 2020/36

 

1 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLERİN, KISMI KDV TEVKIFATLI  ALIMLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Bilindiği üzere, yayımlanan 518 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile Koronavirüs salgınından etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlanmış ve bu kapsama alınan  mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de   6’şar ay uzatılarak ödemelerin  sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık 2020 tarihlerine kadar yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Konuya ilişkin duyurumuz  24/3/2020 Tarih ve 2020/31 Sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştı.

Bu Sirkülerimizde hatırlatmak istediğimiz konu ise; 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren (30/6/2020 tarihine kadar) mücbir  sebep kapsamında olan mükelleflerin, kısmi KDV tevkifatı  kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatının uygulanmayacağı hususudur.

Şöyledir ki;  KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” bölümünün son fıkrasında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” düzenlemesi yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğindeki bu düzenlemeye göre, 518 Seri No’lu VUK Tebliği ile 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerektiği açıktır.

Bu düzenlemenin, mücbir sebep halinde bulunan bütün KDV mükellefi alıcılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan belirlenmiş alıcılardan mücbir sebep halinde bulunanlar için geçerli olacağı unutulmamalıdır.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.