Vergi Sirküleri 24: ÖTV (I) Sayılı Liste İçin Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Başlayacaktır

Vergi Sirküleri 24: ÖTV (I) Sayılı Liste İçin Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Başlayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.03.2020

SİRKÜLER NO : 2020/24

 

ÖTV (I) SAYILI LİSTE İÇİN ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI UYGULAMASI BAŞLAYACAKTIR

(ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri  No’lu Tebliğ,  03/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile ÖTV (I) sayılı listede yer alan mallar için Özel Tüketim Vergisi’nin nakden iadesinde veya gümrükte teminat çözümünde Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) uygulaması getirilmiştir. Uygulama 1/5/2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tebliğde yer alan düzenleme ve açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılan 27.11.12.GTİP numaralı (sıvılaştırılmış) propanın ÖTV tutarı 0’a indirilmiştir. Tebliğin sadece bu bölümü 03/03/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup diğer maddeleri 1/5/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

2. Aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimleri, 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki (I sayılı listenin B cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen malların imalatçıları tarafından imalatta kullanılması) uygulamada, ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının tesliminde nakden iade uygulamasında “Özel Teminat Sertifikası” olan mükelleflere vergi incelemesi sonucu beklenmeksizin belli oranlarda nakit iade imkânı getirilmiştir.

Buna göre;

- ÖTS-A sahibi mükellefler için %20’si,

- ÖTS-B sahibi mükellefler için %40’ı,

- ÖTS-C sahibi mükellefler için %60’ı

kadar teminat vermeleri durumunda bunların nakden iade talepleri vergi inceleme sonucu beklenmeksizin 10 işgünü içinde yerine getirilecektir.

3. I sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözüm işlemleri, sanayi sicil belgesi olan mükelleflerin talep etmeleri sonucu durumlarına uygun Özel Teminat Sertifikası edinmeleri durumunda bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen malların ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydı ile uygulamanın kontrolü sırasında olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için belirlenen oranlarda teminat çözümleri vergi inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir.

Buna göre;

- ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,

- ÖTS-B sahibi mükellefler için %60’ının,

- ÖTS-C sahibi mükellefler için %40’ının

çözümü işlemleri vergi dairesince bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilecektir.

4. Yukarıda belirtilen, vergi inceleme sonucu beklenmeksizin nakit iade ve teminat çözümünde imalatçıların Özel Teminat Sertifikası talebi için genel ve özel müracaat şartları Tebliğ’de açıklanmıştır.

5. Mükelleflerin ÖTS sahibi olmadan önce teminata bağlanmış ithalatları ile nakden iade taleplerine ilişkin vermiş oldukları teminatlardan, henüz vergi incelemesine sevk edilmemiş ya da incelemenin tamamlanmamış olması sebebiyle ilgili vergi dairelerince çözülmemiş olanlar için ÖTS belgesi alındıktan sonra bu sertifikaların türüne bağlı olarak belirlenmiş oranlar uygulanmak suretiyle teminatların çözümü başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yerine getirilebilecektir.

(ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri  No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.