Vergi Sirküleri 16: İmalat Sanayiine Yönetlik Asgari 50 Milyon TL Teşvikli Yatırımlarda KDV İadesi Uygulaması

Vergi Sirküleri 16: İmalat Sanayiine Yönetlik Asgari 50 Milyon TL Teşvikli Yatırımlarda KDV İadesi Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2020

SİRKÜLER NO : 2020/16
 

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK ASGARİ 50 MİLYON TL TEŞVİKLİ YATIRIMLARDA KDV İADESİ UYGULAMASI  

(KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri No’lu Tebliğ,  14/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, 30/12/2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, yatırım teşvik belgeli olarak imalat sanayiine yönelik asgari 50 Milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin hızlı  iadesi uygulanmasına 2020 ve 2021 yıllarında da devam edilmesine karar verilmişti.

Yayımlanan tebliğ ile KDV Genel uygulama tebliğinin ilgili bölümleri değiştirilmiş ve konu örneklerle açıklanmıştır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda iade taleplerine ilişkin uygulama özet olarak şöyledir:

         1.İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılda söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve aynı yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin söz konusu yılı izleyen yıl içinde talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

           2.İade;

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine ait KDV beyannamesine,

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.

(KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.