Vergi Sirküleri 103 : Gelir Vergisi Kanunu'na Göre 2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 103 : Gelir Vergisi Kanunu'na Göre 2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/103

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2021 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

( 313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Tebliğ ile 2021 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları özet olarak aşağıda yer aldığı gibidir:

1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 23/8 numaralı bendinde yer alan bu istisna tutarı 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25,00 TL olarak tespit edilmiştir.

3. Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 13 TL olarak tespit edilmiştir.

4. Engellilik İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 1.500 TL, ikinci derece sakatlar için 860 TL, üçüncü derece sakatlar için 380 TL olarak tespit edilmiştir.

5. Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi İçin Yeni had 1.500.000 TL Olmuştur:

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği indirim tutarı , 1/1/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6.Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.

7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı:

Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

9. 2020 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

2020 yılı için hesaplana indirim oranı %85,1 olarak belirlenmiştir. Böylece,  2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlere %85,1 indirim oranı uygulanarak beyan edilecektir.

313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.