Vergi Sirküleri 04: Mücevher Satışlarında Fatura Düzenleme Mecburiyeti Haddine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 04: Mücevher Satışlarında Fatura Düzenleme Mecburiyeti Haddine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2020

SİRKÜLER NO : 2020/04

 

MÜCEVHER SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME MECBURİYETİ HADDİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu 514 Sıra No’lu Genel Tebliği, 4/1/2020 Tarihli Gazete’de Yayımlanmıştır)

 

Yayımlanan VUK Tebliği ile  Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme mecburiyeti haddi, VUK madde 232’de yer alan haddin 3 katı olarak uygulanacaktır. Uygulama,  1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Tebliğ’in yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile  kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından VUK’nun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin (2020 yılı için 1.400 TL), mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması (2020 yılı için 4.200TL) uygun görülmüştür.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından VUK’nun  232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanunu 514 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.