Vergi Sirküleri 99 : Değerli Konut Vergisi Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 99 : Değerli Konut Vergisi Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019

SİRKÜLER NO : 2019/99

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR

(7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu (EVK)’na 41 inci madde den sonra gelmek üzere maddeler eklenerek “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiştir. Buna göre emlak vergisine esas bina vergi değeri ve ilgili mevzuatının verdiği yetkiye istinaden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenmiş değeri 5 milyon TL’yi (5.000.000 TL dahil) aşan mesken nitelikli taşınmazlardan "Değerli Konut Vergisi" alınacaktır.

Kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ile yabancı misyon ve mensupları, bazı şartları taşıyan tek meskeni olanların meskenleri yanında; esas faaliyet konusu bina inşaatı olanların inşa ettiği  (kat karşılığı yapılanlarda müteahhitte kalanlar)ancak henüz ilk satışa ,devir ve temlike konu edilmemiş mamul niteliğinde olan (kiraya verilmemiş veya sair suretle kullanılmayan)meskenler değerli konut vergisinden muaf tutulacaktır.  

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değerine karşılık uygulanacak vergi oranları aşağıdaki gibidir:

Captureasa

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5 Milyon TL’yi aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilen vergi ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte Vergi Dairesine ödenir.

Değerli Konut vergisi, kanunun yayımlandığı tarihte (07.12.2019) yürürlüğe girmiştir. Ancak vergi tarifesi 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 2020 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulamayacak.

Bu nedenle 2020 yılı şubat ayında (Bakanlığın beyanname verme süresini üç aya kadar uzatma yetkisi vardır) gayrimenkulün bulunduğu yerde GİB tarafından yetkilendirilecek vergi dairesine beyanname verilip tahakkuk eden vergi aynı yıl içinde Şubat ve Ağustos aylarında iki taksitte ödenecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce henüz değerleme yapılıp veya yaptırılıp kesinleşmiş bir değer bulunmadığından 2019 yılı emlak vergisi değeri esas alınarak beyannameler verilecektir.
 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. (Değerli Konut Vergisi madde 30-37)

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.