Vergi Sirküleri 92 : Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 92 : Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.12.2019

SİRKÜLER NO : 2019/92
 
ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR
 

(309 Seri No’lu GVK Genel Tebliği, 03/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere,19/7/2019 Tarihinde yayımlanan 7186 sayılı Kanun ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştı.

Yayımlanan Tebliğde kısaca aşağıdaki konular açıklanmıştır:

1.Uygulamadan Yararlanabilecek Olanlar:

Uygulamadan şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir (kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) veya kurumlar vergisi mükelleflerinden bu hususta talepte bulunanlar yararlanabileceklerdir.

 Bu bağlamda, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamının elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde edilmemesi durumunda, bu uygulamadan faydalanılamayacağı tabiidir.

2.Vergiye Tabi Kazancın Hesaplanması:

Uygulama kapsamına dahil olanlar, söz konusu bu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10'unu bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak beyan edeceklerdir.

Hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanan mükelleflerden KDV  Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilenler, hasılat esaslı kazancın tespitinde bu faaliyetlerine ilişkin hesapladıkları KDV dâhil tutarı gayrisafi hasılat tutarı olarak dikkate alacaklardır.

Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.

3.Uygulamaya İlişkin Diğer Hususlar:

Kazançları bu kapsamda tespit edilenlerin;

a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmaz.

b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir.

Tebliğde, ayrıca uygulamadan yararlanmaya ilişkin talepte bulunulması ve bu taleplerin değerlendirilmesi; uygulamadan çıkış; uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi konularında da açıklamalar yapılmış, örnekler verilmiştir.

Tebliğ, 03/12/2019 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

309 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.