Vergi Sirküleri 86 : GİB Merkez Ve Taşra Birimlerinin Tamamı İle VDK Başkanlığı Da E-Tebligat Sistemini Kullanacaktır

Vergi Sirküleri 86 : GİB Merkez Ve Taşra Birimlerinin Tamamı İle VDK Başkanlığı Da E-Tebligat Sistemini Kullanacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/86

GİB MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİNİN TAMAMI İLE VDK  BAŞKANLIĞI DA E-TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANACAKTIR

(VUK 511 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

VUK  Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile yapılan düzenlemeler sonucunda, vergi dairesi müdürlüklerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da VUK  kapsamında hazırladıkları belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edebilecektir.

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.

Ayrıca yapılan düzenleme ile malmüdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmışlardır.

Elektronik tebligat sistemi kapsamına alınan malmüdürlüğüne bağlı  mükelleflerden 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerinin bağlı oldukları malmüdürlüğüne ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda; kurumlar vergisi mükelleflerinin ise bağlı oldukları malmüdürlüğüne  31.12.2019 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunmaları  gerekmektedir.

VUK 511 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.