Vergi Sirküleri 82 : Meslek Mensubunun Kendisinin Veya Yakınının Vefat Etmesi Halinde Beyanname/Bildirim Ve Ödeme Süreleri 7 Gün Uzayacaktır

Vergi Sirküleri 82 : Meslek Mensubunun Kendisinin Veya Yakınının Vefat Etmesi Halinde Beyanname/Bildirim Ve Ödeme Süreleri 7 Gün Uzayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :16.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/82

MESLEK MENSUBUNUN KENDİSİNİN VEYA YAKINININ VEFAT ETMESİ HALİNDE BEYANNAME/BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ 7 GÜN UZAYACAKTIR

(VUK-118/2019-8 Sayılı Vergi Usul Kanunu  Sirküleri, 15/10/2019 tarihinde GİB tarafından  yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan VUK Sirküleriyle, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin söz konusu bu  beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci güne uzatılmıştır. Sirküler uygulamasında; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi meslek mensubunun yakını kabul edilecektir.

Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince  Sirkülerde belirtilen şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı başvurusuna istinaden de yapılabilir. Vergi dairesince re’sen uzatma yapılmadığı durumlarda, bu sürelerin dolmasından önce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

VUK-118/2019/8 Sayılı Vergi Usul Kanunu  Sirküleri’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.