Vergi Sirküleri 68 : 7186 Sayılı Kanun İle Tahsil İmkanı Kalmaması Nedeniyle Kayıttan Düşülen Kredilerin Değersiz Alacak Sayılması Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 68 : 7186 Sayılı Kanun İle Tahsil İmkanı Kalmaması Nedeniyle Kayıttan Düşülen Kredilerin Değersiz Alacak Sayılması Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019

SİRKÜLER NO : 2019/68

7186 SAYILI KANUN İLE TAHSİL İMKANI KALMAMASI NEDENİYLE KAYITTAN DÜŞÜLEN KREDİLERİN DEĞERSİZ ALACAK SAYILMASI SAĞLANMIŞTIR

(7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen krediler, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak sayılacaktır.

Yine aynı şekilde, 7186 Sayılı  Kanunun 26 ncı maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesine eklenen 3 no’lu fıkra ile özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacaklar, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak sayılabilecektir.

 

Düzenleme 19/7/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.