Vergi Sirküleri 67 : 7186 Sayılı Kanun İle Faktoring Şirketleri Tarafından Ayırılan Özel Karşılık Tutarlarının Da Gider Olarak Dikkate Alınması Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 67 : 7186 Sayılı Kanun İle Faktoring Şirketleri Tarafından Ayırılan Özel Karşılık Tutarlarının Da Gider Olarak Dikkate Alınması Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019

SİRKÜLER NO : 2019/67

7186 SAYILI KANUN İLE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ TARAFINDAN AYIRILAN ÖZEL KARŞILIK TUTARLARININ DA  GİDER OLARAK DİKKATE ALINMASI SAĞLANMIŞTIR

(7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine, ayırdıkları özel karşılık tutarlarını gider yazmalarına imkan sağlanmış; ancak faktoring şirketleri bu kapsama dahil edilmemişti.

Yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 26 ncı maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Finansal kiralama ve finansman şirketleri” ibaresi “Şirket” şeklinde değiştirilerek, faktoring şirketlerine de ayırdıkları özel karşılık tutarını, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alabilmelerine imkan sağlanmıştır.

 

Düzenleme 19/7/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.