Vergi Sirküleri 65 : 7186 Sayılı Kanun İle Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Düzenlenmiştir

Vergi Sirküleri 65 : 7186 Sayılı Kanun İle Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Düzenlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019

SİRKÜLER NO : 2019/65

7186 SAYILI KANUN İLE HASILAT ESASLI KAZAÇ TESPİTİ DÜZENLENMİŞTİR

(7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere 6/4/2018 tarihinde yayımlanan 7104 sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle, KDV Kanunun mülga 38 inci maddesi yeniden düzenlenerek, bu uygulamadan yararlanan  KDV mükelleflerinin KDV hasılatları üzerinden belirlenen oranda KDV beyan edip ödeyerek yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmıştı.

Yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 1. Madde ile Gelir Vergisi Kanunu’na Mülga  113.maddesi yeniden düzenlenmiştir.  Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine ilişkin yapılan düzenleme özet olarak aşağıdaki gibidir:

Yayımlanan 7186 sayılı Kanun ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.

Kazançları bu kapsamda tespit edilenlerin;

a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmaz.

b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir.

Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

Düzenleme 19/7/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.