Vergi Sirküleri 51 : Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 51 : Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.05.2019

SİRKÜLER NO : 2019/53
 

BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖTV ORAN VE TUTARLARI ILE KDV ORANLARINDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR

(1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/05/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Karar ile bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı da  yeniden belirlenmiştir. Karar, 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikler aşağıdaki gibidir:

1.ÖTV Oran ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler:

1.1. Tütün mamullerine ilişkin asgari maktu vergi tutarlarında değişiklikler:

Yayımlanan Kararın 2 nci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

 Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı
(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,2679

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2679

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2679

0,4200

 

1.2. Cep telefonlarına ilişkin ÖTV oranlarındaki değişiklikler:

Yayımlanan Kararın 3 üncü maddesi ile Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Yeni düzenleme

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları

25

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

- Diğerleri

50

 

1.3. İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı yeniden belirlenmiştir:

Hatırlanacağı üzere bu uygulama için en son 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 Sayılı Karar ile yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı araçlara göre belirlenmişti.

Yayımlanan 1013 Sayılı Kararın 4 üncü maddesi ile 2018/11750 sayılı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu kapsamda terkin edilecek ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Eski düzenleme

Yeni düzenleme:

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

2. KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

2.1. KDV oranlarının belirlendiği Karar’a Ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırasında yapılan değişikle, Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranı uygulanması sağlanmıştır.  

2.2.  KDV oranlarının belirlendiği Karar’a Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yapılan değişikle, montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerde de %8 KDV oranının  uygulanması sağlanmıştır.

1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.