Vergi Sirküleri 39 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanmasına İlişkin Yayımlanan Tebliğ İle Açıklama Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 39 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanmasına İlişkin Yayımlanan Tebliğ İle Açıklama Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2019

SİRKÜLER NO : 2019/39
 

VERGIYE UYUMLU MÜKELLEFLERIN VERGI İNDIRIMINDEN FAYDALANMASINA İLİŞKİN YAYIMLANAN TEBLIĞ İLE AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR

 (Gelir Vergisi 307 Seri No’lu Genel Tebliği, 15/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, yayımlanan 7162 sayılı kanunla, GVK’nun 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1 no’lu bendinde yer alan “10TL” ibaresi “250TL” ye çıkarılarak her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali kapsamında değerlendirilmemesi sağlanmıştı.

Yayımlanan Tebliğ ile daha önce yayımlanan 301 nolu GVK tebliğinde değişiklik yapılarak uygulamanın hangi dönemlere ve nasıl uygulanacağına ilişkin örnek ile açıklama yapılmıştır. Buna göre örneğin, (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde ödemiştir.

(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkinverilen muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir.

Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Örnekte de belirtildiği üzere, 250 TL lik uygulama, 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmaktadır.

Tebliğ, 15/03/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi 307 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.