Vergi Sirküleri 37 : 506 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği İle Amortisman Listesi Güncellenmistir

Vergi Sirküleri 37 : 506 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği İle Amortisman Listesi Güncellenmistir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.03.2019

SİRKÜLER NO : 2019/37
 

506 NO’LU VERGI USUL KANUNU TEBLIĞI  ILE AMORTISMAN LISTESI GÜNCELLENMIŞTIR

 (Vergi Usul Kanunu 506 Sıra No’lu Tebliğ, 09/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan amortisman oranlarının belirlendiği  listenin 6.12. ve 6.12.1 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 6.12.1. satırından sonra gelmek üzere 6.12.2. satırı eklenerek amortisman listesi güncellenmiştir.

Tebliğ, 09/03/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu 506 Sıra No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.