Vergi Sirküleri 34 : Bazı Mallara İlişkin Ötv Tutarları İle Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 34 : Bazı Mallara İlişkin Ötv Tutarları İle Oranları Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/34
 

BAZI MALLARA İLİŞKİN ÖTV TUTARLARI İLE ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 (796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28/02/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan 796 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı mallara uygulanacak ÖTV tutarları ile oranları yeniden belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara sıfır ÖTV uygulanacaktır: 

ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır. Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemez.

Yukarıda açıklandığı şekilde ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü kapsamında, usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilerek iade edilebilecektir.

Kararın bu maddesi 1/3/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

2. ÖTV Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)

25

43.01

Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)

0

43.02

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)

0

 

Kararın bu maddesi 28/2/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.